Firma PAMA – to typowy zakład galwaniczny z:
1. Nowoczesną linią automatyczną – wieszakową z programem komputerowym.
2. Półautomatyczną linią sterowaną ręcznie na nietypowe elementy,
prototypy wg wymogów zleceniodawcy.
3. Halą urządzeń bębnowych, służących do pokryć powłok cynkowych – drobnicy.
4. Halą galwaniczną do pokryć powłok cynku, chromu i niklu.


Zakład ma własną oczyszczalnię ścieków oraz uregulowaną gospodarkę wodno – ściekową.

Pracownicy zakładu posiadają kwalifikacje galwanizatora z ponad 25 – letnim stażem pracy.

Firma PAMA posiada POZWOLENIE ZINTEGROWANE na prowadzenie instalacji sklasyfikowanej jako instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m³.

Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ. P.Z. 7650/32/08/09, wydana na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, 181 ust. 1, 201 ust. 1, 202, 203, 211, 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Projektowanie stron internetowych Malbork